Equine Osteopath EDO®

Waar staat EDO ® voor?

De Equine Diplome of Osteopathy ® is een geregistreerde paarden osteopaat bij het IREO (International Registry of Equine Osteopaths).

Het IREO is een register dat er zorg voor draagt dat alle opleidingen voor paarden osteopaten dezelfde hoge educatieve standaarden hebben als een medische opleiding. EDO osteopaten hebben daardoor een gespecialiseerde vakkundigheid om blokkades in het paard op te sporen, te evalueren en te behandelen op een veilige en respectvolle manier. Het zijn echte professionals die met alle facetten van osteopathie rekening houden.