Disclaimer

Voorbehoud bij medische informatie (Disclaimer)

Second Chance Equine Osteopathy (SCEO) geeft geen medisch advies!

Belangrijk bij het lezen over gezondheid en medische onderwerpen: De informatie kan onjuist of onvolledig zijn.

Er kunnen onder medisch deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn die in deze artikelen niet voorkomen. Beschouw de artikelen  (of die van internet in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezaghebbende bron van informatie over gezondheid en ziekte.

De artikelen en dienstverlening van SCEO zijn geen vervanging voor een consultatie bij een vee- of dierenarts.

Diepgaande medische kennis kan vanaf een bepaald niveau niet op een begrijpelijke manier worden overgebracht aan een breed lezerspubliek. De teksten kunnen u wellicht enige algemene kennis en begrip bieden, maar zij kunnen en mogen niet leiden tot een diagnose of zelf ingezette behandeling van – of verbandhoudend met klachten of omstandigheden. Daarvoor moet u zich wenden tot uw behandelend vee- of dierenarts.

Experimenteer nooit met geneesmiddelen.

Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen tot u zonder dat die zijn voorgeschreven door een erkende vee- of dierenarts of aanbevolen zijn door een apotheek, afgezien van medicijnen die zijn toegelaten voor zelfmedicatie. Verander ook nooit zelf de dosering van aan de voorgeschreven medicijnen. Vraag hiervoor advies bij een apotheek of vee- of dierenarts. Dit geldt ook voor alternatieve medicatie voor dieren.